Bosna sunce osiguranje

Povjerenje je stvar odluke, ali odgovornost je stvar principa

 

Bosna-Sunce osiguranje d.d. Sarajevo (BSO) pod ovim imenom posluje od 01.01.2007. godine, dok u sklopu Koncerna Agram Društvo posluje od 2004. godine.

Razvojna politika Društva temelji se na formiranju stabilnog portfelja i širenju prodajne mreže, uz kvalitetnu i konkurentnu uslugu.

U svojoj ponudi BSO ima: obavezno i kasko osiguranje motornih vozila, osiguranje imovine, osiguranje transporta, osiguranje od odgovornosti, putno zdravstveno osiguranje, životno osiguranje, te dobrovoljno zdravstveno osiguranje. Lider je u osiguranju vozila na tržištu BiH.

Iz godine u godinu društvo ima cilj ojačati svoju poziciju na tržištu osiguranja, jačajući alternativne kanale prodaje osiguranja, putem banaka te leasing kuća, prvenstveno Euroleasinga. Najveće ambicije BSO ima u razvoju dobrovoljnog zdravstvenog i imovinskog osiguranja.

Šta je osiguranje?

Osnovna funkcija osiguranja jest pružanje ekonomske zaštite od rizika koji ugrožavaju imovinu i osobe, a očituje se kroz naknadu šteta i isplatu osiguranih iznosa. Svi subjekti (pravni subjekti i pojedinci) izloženi su mogućnosti nastanka određenih rizika koji mogu za posljedicu imati nastanak određene štete, a potom i obaveze isplate osiguranih iznosa. Osiguranje je ekonomska nužnost svakoga ko brine o svojoj sigurnosti, kako u poslovanju, tako i u svakodnevnom životu. Zaključivanjem osiguranja osiguranik svoje varijabilne troškove pretvara u fiksne troškove - plaća premiju osiguranja, a ekonomske posljedice koje mogu nastati zbog nastupanja određenog rizika prenosi na osiguratelja. Ovakvim prijenosom rizika osiguranik sebi stvara sigurnost za budućnost.

Neizvjesnost ne možemo izbjeći, ali sigurnost moramo tražiti